Công nghệ thông tin
21/04/2016

Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành: D480201

 

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng cấp: Kỹ sư công nghệ thông tin

Tổ hợp môn xét tuyển:

                                  - Toán, Lý, Hóa

                                  - Toán, Lý, Tin

                                  - Toán, Lý, Công nghệ

                                  - Toán, Tin, Công nghệ

 

1. GIỚI THIỆU

Công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu trong xã hội hiện đại, được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống. Là ngành học mang tính ổn định về cơ hội nghề nghiệp nên kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm, ngành Công nghệ thông tin là một trong những ngành có lượng lớn thí sinh đăng ký dự thi. Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau. Một cách dễ hiểu hơn, Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin. Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin thường phân chia thành 5 chuyên ngành phổ biến: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông, Kỹ thuật phần mềm.  

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hướng đến việc trang bị cho sinh viên các nhóm kiến thức và kỹ năng như sau:

Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm… Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về bảo mật hệ thống thông tin...

Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; bảo mật hệ thống thông tin... Ngoài những kỹ năng chuyên môn, sinh viên còn được đào tạo các kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; kỹ năng khảo sát thực tế, phân tích tài liệu và sử dụng thông tin hiệu quả.

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng làm việc tại các vị trí như sau:

- Kỹ sư phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp, tổ chức hành chính, xã hội.

- Quản lý dự án công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp.

- Vận hành, quản trị các hệ thống phần mềm.

-Chuyên viên công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp.

- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.


 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top