HOTLINE: 0939 257 838
Tiếng Việt | English

10/11/2022

Kế hoạch thi VSTEP năm 2022

Dự kiến thời gian tổ chức các kỳ thi ĐGNLNN năm 2022 tại Trường Đại học Nam Cần Thơ

Thời gian thi cụ thể của từng bậc thi và hình thức đăng ký dự thi: Trung tâm sẽ thông báo trên website của Trung tâm trước thời gian đăng ký dự thi.

Tháng

Ngày trong tháng

Thứ trong tuần

Bậc thi

Ghi chú

Tháng 10

26/10/2022

Thứ 4

Bậc 3-5

Đã triển khai

Tháng 12

28/12/2022

Thứ 4

Bậc 3-5

 

 

* Hình thức thi: Trên máy vi tính, tất cả 4 kỹ năng (Listening, Reading, Writing, Speaking) trong 1 buổi.

Facebook youtube zalo
CopyRight © 2020 Trường Đại Học Nam Cần Thơ