Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày nay, do nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng nhanh, khiến cho ngành Dược ngày càng trở nên thịnh hành. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhu cầu về dược sĩ, công nhân dược rất lớn và không ngừng tăng. Theo số liệu thống kê...
08/06/2019
Với tấm bằng dược sĩ đại học, bạn có thể làm gì?

Với tấm bằng dược sĩ đại học, bạn có thể làm gì?

Với tấm bằng dược sĩ đại học, bạn có thể tham gia vào toàn bộ thế giới rộng lớn của ngành dược. Khả năng lựa chọn công việc của bạn rất phong phú.
18/03/2017
 
Video clip
Hệ thống đào tạo
Top